Resultat 2010

Fugato's Do Re Mira
15/5 Skk Piteå, Benny Blid von Schedvin, 1 Ökl 4:a Ökk

12/6 SKK Vännäs, Petter Fodsta Norge, 1 ÖKl 4:a Ökk

11/7 Skk Gällivare Int, 1:a Ökl Cert, CACIB o BIR

Fugato's Limbo Rock
15/5 Skk Piteå Benny Blidh von Schedvin, Sverige. 1 Ökl 2 Ökk Ck.4:e Bästa hane. 

12/6 Skk Vännäs, Petter Fodstad Norge, 1 Ökl, 2:a Ökk Reserv BH.

11/7 Skk Gällivare Int, 1Ökl 2:a Ökk

Fugato's Do Re Minor "Dennis"

9/ Skk Int Göteborg, Vidal Jose. 1 Ökl. 2 Ökk, Ck

10/1 Skk Int, Ronnie Erwing England, 1 Ökl, ökk, Ck

18/7 Agility klass 1 Pinne

Fugato's Lambert Walk "Lambert"

28/3 Nordmaling BHK, 2 pinnar i Hoppklass / Agility

Fugato's Soul On Top, "Egon"Fugato's Samba Caramba, "Caramba"

12/6 Skk Vännäs, Petter Fodstad Norge. 1:a Ökl, 1:a Ökk, 2 BT Cert o SE Uch

Fugato's
Long Tall Sally, "Sally"

17/7 Skk Alfta, Leif Ragnar Hjort Norge. 1:a Ökl 2:a Ökk CK

Kyscafter Last But Not Least "Dixie"

17/7 Skk Alfta, Leif Ragnar Hjort Norge, 1:a Jumkl,  Junkl HP

Fugato*s Soul On Top "Egon"

Resultat 2009

Explanation Cert = CC,  BIR= BOB,  BIM=BOS

Fugato's Do Re Miro

28/6 Gällivare Skk Int, Csaba Zsolt Lokodi . 1:a Unghkl Ck 3:e Bästa hane

14/6 Vännäs Skk nat, Tino Pehar 1.a unghkl Ck Cert Bästa
 hane o BIR
13/6 Vännäs Skk Int, Gertrud Hagström 1:a Unghkl 1:a unghkk HP

18/4 Harstad Norge Int, Karl-Erik Johansson, 1:a Unghkl, Ck, Cert, Cacib, BIR

Nuch SuchFugato's Salsa Magic.

28/6 Gällivare Skk Int, Csaba Zsolt Lokodi , Ck Chkl

13/6 Vännäs Int, 2:a chkl Ck 3:e Bästa tik.

3/5 Skellefteå Tek, Pirjo Hjelm Finland. 3:a Ckl Ck

18/4 Harstad Norge Int, Karl-Erik Johansson Sverige 1Ökl Ck, Cert, Cacib, BIM Nuch

Fugato's Long Tall Sally.

14/6 Vännäs Skk. Tino Pehar Rumänien. 1 Junkl Ck

16/5 Piteå Skk. Marku Kippenä Finland. 1:a junkl 3:a Junkk

26/4 Västerås Skk. Svante Frisk Sverige 1:a junkl 3:a Junkk HP

28/2 Nyköping Tek. Gertrud Hagström Sverige 1:a junkl 4:a junkk


SVCH Fugato's Septima

26/4 Västerås Skk, Bengt Nilsson Sverige. 1:a ökl

Nuch Fugato's Soul On Top 

26/4 Västerså Skk, Bengt Nilsson Sverige.1:a Ökl 1:a Ökk Ck 5:e Bästa Hane

Fiuch Such Fugato's Serenade

7/6 Drammen Nkk Int, Petter Fodstad Norge. 1:a chkl Ck, Bästa tik, Cert, Cacib, BIR o Nuch

3/5 Skellefteå Tek, Pirjo Hjelm Finland. 1:a chkl Ck 2:a Bästa tik

16/5 Piteå Skk. Marku Kippenä Finland 2:a chkl Ck, 2:a Bästa tik

Fugato's Samba Caramba

14/6 Vännäs Skk Int, Tino Pehar Rumänien, 1:a ökl.

13/6 Vännäs Skk Int, Gertrud Hagström, 2:ökl Ck :e Bästa tik

7/6 Drammen, Nkk Int, Petter Fodstad Norge, 1:a Ökl Ck, 2:a bästa tik Reserv Cacib.

6/6 Fengersfors Tek, Matti Louso Finland, 1:a ökl Ck, 2:a Bästa tik

16/5 Piteå Skk, Marku Kippenä Finland, 1:a Ökl Ck, 4:e Bästa tik

3/5 Skellefteå Skk, Pirjo Helm Finland. 2:a ökl Ck, 5:e Bästa tik

Fugato's Do Re Mina

12/7 Alfta Skk. Alex Krasilnikov Danmark, 1:a unghkl Ck, 2:a Bästa tik

4/7 Piteå Skk Int. Solile Bister Finland. 2:a unghkl Ck, 5:e Bästa tik

28/6 Gällivare Skk Int, Csaba Zsolt Lokodi, 1.a unghkl Ck, 3:e Bästa tik

14/6 Vännäs Skk, Tino Pehar, 3:a unghkl Ck 4:e Bästa tik

13/6 Vännäs Skk Int. Gertrud Hagström 1:a unghkl


Fugato's Do Re Mira

4/7 Piteå Skk, Int Soile Bister Finland.1:a Unghkl

28/6 Gällivare Skk Int, Csaba Zsolt Lokodi . Ck Unghkl

14/6 Vännäs Skk, Tino Pehar Rumänien. 2 Unghkl Ck, 3:e Bästa tik

13/6 Vännäs Skk, Gertrud Hagström. 2:a unghkl Ck.

16/5 Piteå Skk, Marku Kippenä Finland. 1:a unghkl Ck, 5:e Bästa tik

3/5 Skellefteå Tek, Pirjo Hjelm Finland. 2:a unghkl HP

Fugato's Limbo Rock

4/7 Piteå Skk Int, Soile Bister Finland 1 Unghkl Ck, 3:e Bästa hane.

14/6 Vännäs Skk, Tino Pehar Rumänien, 1:a Junkl Ck

13/5 Vännäs Skk Int.Gertrud Hagström  2:a junkl Ck 4:e Bästa hane.

16/5 piteå Skk. Marku Kippenä Finland. 2:a junkl Hp

3/5 Skellefteå Tek, Pirjo Hjelm Finland, 1 Junkl 3:a junkkk

Uppfödargrupp
4/7 Piteå Skk. Soile Bister, Bästa grupp Hp. Deltog ej i finalen.
I gruppen: Fugato's Limbo Rock. Do Re Mina, Do Re Mira, Salsa Magic

28/6 Gällivare Skk, I gruppen: Csaba Zsolt Lokodi, Bästa grupp Hp, Deltog ej i finalen. I gruppen: Fugato's Do Re Mira, Do Re Mina, Do Re Miro, Salsa Magic

14/6 Vännäs Skk. Tino Pehar, Bästa grupp HP. Deltog ej i finalen.
I gruppen Fugato's Long Tall Sally, Do Re mina, Do Re Mira, Do Re Miro

13/6 Vännäs Skk Int, Gertrud Hagström. Bästa grupp Hp.Deltog ej i finalen.
i gruppen. Fugato's Limbo Rock, Salsa Magick, Samba Caramba, Do Re Mira

16/5 Piteå Skk Marku Kippenä. Bästa grupp Hp, deltog ej i finalen
I gruppen: Fugato's Limbo Rock, Serenade, Samba caramba, Do Re Mira.


3/5 Skellefteå Tek.Pirjo Hjelm. Bästa grupp Hp o 
BIS 1  Mats Lindborg
I gruppen: Fugato's Serenade, Salsa Magic, Do Re Mira, Samba caramba.

Resultat 2008LP 2 Norduch Fugato's Deciso "Ozzy"
5/1 Göteborg Skk Cindy Pettersson Sverige, 2:a Chkl 4:e Bästa hane, 

4/1 Göteborg Skk Liz Cartledge England, 3:a Chkl CK

26/4 Skellefteå Tek, Nicholas White Irland, 1Chkl Ck, 1:a BH BIM

20/6 Skk Int Gällivare. Lena Stålhandske Australien, Bästa hane Cacib BIR

21/6 Finska Kk Rovaniemi Int, Benny Bliv V Schedvin Sverige, Excellent, 1:a Chkl, Bästa Hane Cacib o BIR

5/7 World Winner Stockholm, Stewart Macpherson England, Excellent

12/7 Alfta Skk, P K Andersen Norge, 1:a Chkl Ck, 5:e Bästa hane

16/8 Skellefteå Tek, Barbara Smith USA, 2:a Chkl Ck

16/8 Skellefteå Tek, Barbara Smith USA,
Bästa avelsgrupp Hp, Bis 2

Nuch Fugato's Soul On Top "Egon"
23/2 Böö Norge, Bryn Cadogan, 1:a Ökl Ck, 3:e bästa hane Reserv Cacib 

3/5 Forshaga Tek, Carlos F Renau Spanien. 2:a Ökl Ck 4:e BH

4/5 Tek Forshaga, Ingela Nilsson Sverige,  3Ökl Ck, 5BH

14/6 Norsk Tek, Torsten Himmerich Tyskland, 1Ökl Ck, BH Cert Bir Nuch

Fugato's Salsa Magic

26/4 Skellefteå Tek, Nicholas White Irland, 1:Ökl Ck, 1:a BT Cert, BIR o BIS 2

14/6  Skk Int Vännäs, Birgitta Hasselgren Sverige, 1 Ökl 2:a Ökk.

20/6 Skk Int Gällivare, Lena Stålhandske Australien,
1 Ökl Ck, Cert, Reserv Cacib Such

16/8 Skellefteå Tek, Barbara Smith USA, 1:a Chkl Ck 4:.e Bästa tik 

Fugato's Samba Caramba

26/4, Skellefteå Tek, Nicholas White Irland, 1Ökl: 5:a Ökk.

3/5 Forshaga Tek, Carlos F Renau Spanien, 1 Ökl 4:a Ökk.

4/5 Tek Forshaga, Ingela Nilsson Sverige, 1 Ökl 4:a Ökk.  

25/5 Skk Sundsvall, Barbara Ruth Smith USA, 1 Ökl Ck, 2:a Bästa Tik

14/6 Skk Int Vännäs, Birgitta Hasselgren Sverige, 1 Ökl Ck, Cert 2:a Btkl.

20/6 Skk Int Gällivare, Lena Stålhandske Australien, 1: ökl, 2:a Ökk

Such Fugato's Serenade "Siri"
5/1Göteborg Skk, Cindy Petterson 3:a Chkl

4/1 Göteborg Skk, Liz Cartledege England, 3:a Chkl Ck.

31/6 Årets Border, Trak Fryer England. 2:a Chkl 4:e Bästa tik

14/6 Skk Int Vännäs, Birgitta Hasselgren Sverige, Bästa tik Cacib, BIM

20/6 Skk Int Gällivare, Lena Stålhandske Australien, Bästa tik, Cacib BIM

21/6Finska Kk Rovaniemi, Benny Blid V Schedvin Sverige, Excellent 1:a Ökl, Bästa Tik, Cert, Finuch, Cacib BIM
 
Fugato's Operett

17/5 Spaniel och retriverklubben Härnösand. Gk Anlagsprov viltspår.

Fugato's Do Re Mira

26/4 Skellefteå Tek, Nicholas White Irland, Bir-valp 6-9 månader BIS 5

31/5 Årets Border Allen Horner England, Bästa tikvalp 6-9 mån HP

14/6 Vännäs Skk Int, Birgitta Hasselgren Sverige, 1:a Junkl, 2:a Junkk, HP

20/6 Skk Int Gällivare, Lena Stålhandske Australien, 1:a Junkl Hp

16/8 Skellefteå Tek, Barbara Smith USA,  3:a junkl CK

Fugato's Do Re Miro "Dio"
16/3 Norra Norrbottens kennelklubb inoff, Bir-valp och BIS 2

31/5 Årets Border Allen Horner England, Bästa Hanvalp 6-9 mån HP

20/6 Skk Int Gällivare, Lena Stålhandske Australien, 1:a Junkl Ck, 3:e Bästa hane Cert

5/7 World Winner Stockholm, Stewart Macpherson England, Very Good

12/7 Alfta Skk, P K Andersen Norge, 1:a Junkl 2:a Junkk HP

16/8 Skellefteå Tek, Barbara Smith USA, 1:a Junkl Ck, 5:e Bästa hane, Bis 4 junior


Fugato's Do Re Mina "Rita"

31/5 Årets Border Allen Horner England, 2:a Bästa tikvalp 6-9 mån HP

14/6 Vännäs Skk Int, Birgitta Hasselgren Sverige, 1:a Junkl 1:a Junkk HP

2/8  Svenstavik Skk Int, Ann-Christin Mohlin Sverige, 1:a Junkl 2:a Junkk CK

16/8 Skellefteå Tek, Barbara Smith USA, 1:a Junkl Ck, 5:e Bästa tik

Fugato's Do Re Minor "Dennis"

16/3 Örebroläns kennelklubb inoff, Bir-valp BIG-2

31/5 Årets Border Allen Horner England, 3;e Bästa han valp 6_9 månader

Fugato's Blues "Charlie"

15/6 Jämtland Härjedalens Älghundklubb, Viltspår ÖKL 1:a

5/7 Västernorrlands Grythundklubb Viltspår ÖKL, Fast, 1:a  SVCH

Fugato's Boggiewoggie "Forsa"

1/6 Bergslagens Grythund klunn, Viltspår, Anlag, Godkänd 

Fugato's Bossanova "Nova"

2/8 Svenstavik Skk Int, Ann-Christin Mohlin Sverige, 1:a Ökl 2:a Ökk, Ck

16/8 Skellefteå Tek, Barbara Smith USA, 1Ökl, Ck 2:a Okk

Fugato's Long Tall Sally "Sally"

16/8 Skellefteå Tek, Barbara Smith USA, 2:a Bästa valp Hp

16/8 Norrlands Bordern Skellefteå Thorbjörn Larsson, 4:a Bästa valp Hp

Fugato's Limbo Rock  "Limbo"

16/8 Norrlands Bordern Skellefteå Thorbjörn Larsson, Bim-valp Hp


Uppfödargrupper

14/6 Vännäs Skk Int, Birgitta Hasselgren, Hp, BIS-3 Hans Almgren

20/6 Gällivare Skk Int, Lena Stålhandske, HP, BIS-1 Ing-Marie Hagelin

16/8 Skellefteå Tek, Barbara Smith USA, Hp

Vännäs 2007 BIS 1 för Liz Cartledge.
Fugato's Soul On Top, Samba Caramba, Tempo, Serenade

Resultat 2007

LP 2 Norduch Fugato's Deciso "Ozzy"
23/6 Rovaniemi Finland, Liz Cartledge England. 1:a Chkl 2:a BH R-Cacib

28/4 Skellefteå Tek, Gerard Cox Irland, 2 Chkl Ck,  3:e BH

21/4 Harstad Norge Int, Dan Eriksson Sverige Cert, BIR, Cacib, Nuch o Norduch

Such Fugato's Tempo "Figge"
13/10 Nyköping Tek, Petter Fodstad Norge, 2:a Chkl Ck

7/10 Sundsvall Skk, Vim Wallens Holland, 5:a Chkl Ck

11/8 Askersund Skk, Svante Frisk Sverige, 2:a Chkl Ck, 2:a Bästa hane

16/6 Vännäs Skk, Petter Fodstad Norge. Bästa hane o Bim

26/5 Årets Border , Tracy James England Oplac i Ch kl

20/5 Piteå Skk, Harri Lehkonen Finland, 2:a Chkl 3:e BH

28/4 Skellefteå Tek, Gerard Cox, Irland 1:a Chkl Ck, 2:a BH

17/3 Malmö SKK Int. Svante Frisk Sverige, 2:a Chkl CK 5:e Bästa hane

Fugato's Soul On Top "Egon"

13/10 Nyköping Tek, Petter Fodstad norge, 1:a Unghkl Ck

6/10 Kongsvinger, Nkk Int, Jul Hamlot, 2:a unghkl Ck 2:a BH Reserv- Cacib

11/8 Oslo Nkk, Turid H Stamnes Norge, 2:a unghkl Ck 4:a Bästa hane

30/6 Borås Skk, Ann Rode, 1Unghkl, 2:a unghkk Ck

16/6 Vännäs Skk, Petter Fodstad Norge, 1:a unghkl 3:a ukk

26/5 Årets Border, Tracy James, England, 5:a Ungh kl av 23st

28 /4 Stange, Norge, 1:a Unghkl Ck, Cert och Bim

10-2 Åsnes Norge, Petter Fodstad Norge, 1:a Junkl Ck BH Cert o BIM

6-1 Göteborg Skk. Hans Van Den Berg Nederl, 1:a junkl 4:a Junkk HP.

Fugato's Samba Caramba
11/8 Askersund Skk, Svante Frisk Sverige 1:a unghkl 2:a unghkl kk

4/8 Svenstavik Skk, Frank Christiansen Norge, 3:a Unghkl Ck

 7/7 Piteå Skk Int, Tarmo Virtelä Finland 1:a unghkl, Bästa tik, Cert, Cacib och BIR

16/6 Vännäs Skk, Petter Fodstad Norge, 1:a unghkl Ck 4:e Bästa tik.

26/5 Årets Border, Bill Shorthose Scottland, 4:a unghkl av 32 st

20/5 Piteå Skk, Harri Lehko´nen Finland 2:a unghkl Ck

28/4 Skellefteå Tek, Gerard Cox Irland, 1:a Unghkl Ck, 4:e BT

Fugato's Salsa Magic "Salsa"
8/7 Skelefteå Tek, Elzbieta Chwalibög, 1:a unghkl Ck 3:a Bästa tik

7/7 Piteå Skk Int, Tarmo Virtelä, 1Unghkl, 3:a unghkk

16/6 Vännäs Skk, Petter Fodstad, 1:a unghkl 4:a ukk

20/5 Piteå Skk, Harri Lehkonen Finland 1:a unghkl Cert och BIM

28/4 Skellefteå Tek, Gerard Cox, Irland, 1:a unghkl 2:a Ukk

Fugato's Serenade "Siri"
7/7 Piteå Skk Int, Tarmo Virtelä Finland, 1Chkl Ck, 2:a Bästa tik Reserv Cacib

16/6 Vännäs Skk, Petter Fodstad Norge, 1:a Ökl Ck, Cert, Such, Bästa tik, Bir, Big 1, Bis 2 

26/5 Årets Border, Bill Shorthose Scottland, 1:a Öppenkl av 29 st och 4:a Bästa tik

20/5 Piteå Skk Harri Lehkonen Finland 2:a Ökl Ck 4:a Btkl

Fugato's Septima "Bonnie"
12/9 Hallstahammar Taxklubben Hans Hjort, 1:a Ökl spår 42 poäng

11/8 Askersund Skk Svante Frisk Sverige, 1:a Junkl 2:a junkkk

13/7 Mölntorp Taxklubben Patrick Erixson, Gk anlagsprov Viltspår

26/5 Årets Border Tracy Peacock England, 2:a valpkl 6-9 mån av 13st

12/5 Skk Österbybruk, Patric Ragnarsson Sverige Bästa tikvalp och BIR

3/3 Skogås Tek, Birgitta Hasselgren Sverige, 2:a i valpkl 4-6mån

Fugato's Synfonia "Humlan"
13/10 Nyköping Tek, Petter Fodstad Norge, 3:a Junkl Hp

16/6 Vännäs Skk, Petter Fodstad, 1:a Junkl Ck, 2:a  Bästa tik

28/4 Skellefteå Tek, Marie Hogarty Irland, 4:a valpkl

Fugato's Sopranina "Nelly"
16/6 Vännäs Skk, Petter Fodstad Norge, 1:a junkl, 2:a junkk

Fugato's Bossanova

7/10 Sundsvall Skk Int, Vim Wallens Holland, 1:a Ökl

Uppfödargrupp
7/7 Piteå Skk Int, Tarmo Virtelä Finland Hp Bästa grupp

16/6 Vännäs Skk, Petter Fodstad Norge, Hp Bästa grupp och BIS 1:a

26/5 Årets Border, Tracy James, Bästa grupp

20/5 Piteå Skk, Harri Lehkonen, Hp och Bästa grupp.

28/4 Skellefteå Tek, Gerard Cox Irland Hp

Avelsgrupp
Vännäs Skk, Petter Fodstad. Fugato's Operett Hp
Jag har visat 15 uppfödargrupper och alla med HP, och 2007 blev vi bästa uppfödargrupp på Årets Border. Och Vännäs Skk blev vi BIS Uppfödare för Liz Cartledge. 2008 Bis 3 i Vännäs föra Hans Almgren och i Gällivare BIS för Ing-Marie Hagelin