17. Feb, 2018

Fugato's Callisto i Bö

Nådde inte fram till certifikatet. Det blev en 2a plats i BH med reserv cert och reserv Nordic cert i Bö i Norge idag. Grattis.

På bilden handlar Inger Mogren med Liston.

Share this page