24. Aug, 2021

Ny Champion

Stort gratttis till Arja och Rosi, Fugato's Roseanne som tog sina tre cert på raken och kan nu även titulera sig FI UCH

Så nu kan hon titulera sig med FI UCH HeJW-19 JW-19 Fugato's Roseanne

Share this page