23. Jun, 2018

Stora valpar nu

Nu har Älla valpar flyttat till sina nya hem. Doris stannar kvar i flocken.

Vi som flyttat 

Fugato's Herrmelin " Malte"

Fugato's Herrman " Helge"

Fugato's Herrmine " Siv"

Fugato's Herrmione " Doris" kvar här hemma 

På bilden, Fugato's  Herrman 

Share this page